Marek Grum - fotografie

Menu »

Home / Świętokrzyskie 33

 • Sandomierz

  41 photos

  Sandomierz to jedno z najstarszych polskich miast, które uzyskało prawa miejskie w 1227 roku. Zachowano tutaj średniowieczny układ ulic i zabudowy. Położony na siedmiu wzgórzach nad Wisłą Sandomierz z licznymi zabytkami z rożnych epok, nazywany jest przez mieszkańców małym Rzymem.

 • Chęciny

  8 photos

 • Szydłów

  12 photos

  Szydłów to niewielkie miasteczko w województwie świętokrzyskim ze świetnie zachowanym średniowiecznym układem przestrzennym z murami obronnymi, pozostałościami zamku i bramami miejskimi. Historia Szydłowa sięga XII wieku, ale to na XIV i XV stulecia przypada okres największego rozkwitu. Kazimierz Wielki otacza miasto murami obronnymi z trzema bramami, rezydencję królewską przekształca w warowny zamek i wznosi kościół. W XVI wieku zaczynają się osiedlać w Szydłowie Żydzi, po których pozostałością jest synagoga. W kolejnych stuleciach miasto zaczyna powoli tracić na znaczeniu - trawią je pożary, niszczą kolejne zatargi i wojny.

 • Krzyżtopór

  11 photos

  Krzyżtopór – ruiny powstałej w 1 połowie XVII wieku rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w woj. świętokrzyskim. Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu

 • Rytwiany

  14 photos

  Pustelnia Złotego Lasu - bezcenne dziedzictwo Kamedułów. "Pustelnia Złotego Lasu" w Rytwianach – konwent powołany do istnienia w 1624 roku. Usytuowana w Rytwianach pustelnia, została skasowana w 1820 roku. Obecnie jest siedzibą Relaksacyjno-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego "SPeS". Pustelnia położona jest w samym środku puszczy rytwiańskiej. W otoczeniu pustelni znajduje się ścieżka historyczna o życiu monastycznym. Klasztor i kościół można zwiedzać z przewodnikiem w sezonie turystycznym.

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Dom Żeromskiego

  Dom Żeromskiego

 • Dom Żeromskiego

  Dom Żeromskiego

 • Dom Żeromskiego

  Dom Żeromskiego

 • Dom Żeromskiego

  Dom Żeromskiego

 • Dom Żeromskiego

  Dom Żeromskiego

 • Święta Katarzyna

  Święta Katarzyna

 • Święta Katarzyna

  Święta Katarzyna

 • Święta Katarzyna

  Święta Katarzyna

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Bazylika na Świętym Krzyżu

  Bazylika na Świętym Krzyżu

 • Bazylika na Świętym Krzyżu

  Bazylika na Świętym Krzyżu

 • Bazylika na Świętym Krzyżu

  Bazylika na Świętym Krzyżu

 • Bazylika na Świętym Krzyżu

  Bazylika na Świętym Krzyżu

 • Bazylika na Świętym Krzyżu

  Bazylika na Świętym Krzyżu

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Łysa Góra

  Łysa Góra

 • Łysa Góra

  Łysa Góra

 • Łysa Góra

  Łysa Góra

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • przydrożna kapliczka

  przydrożna kapliczka

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

 • Świętokrzyskie

  Świętokrzyskie

stat4u